Fysiotherapie Leijendeckers

Online aanmelden

Fysiotherapie Leijendeckers is direct toegankelijk. U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

De fysiotherapie praktijk is onderdeel van Microkracht. U kunt ons direct bellen of mailen voor informatie of voor het maken van een afspraak. Tevens kunt u zich via deze site hier online aanmelden. Na binnenkomst gaan we als volgt te werk.

Werkwijze

Vragenlijsten:

Fysiotherapie Schipluiden
defysiotherapeut.com

In onze werkwijze houden we ons aan de richtlijn verslaglegging fysiotherapie. Hiervoor zullen we een aantal vragenlijsten aan u verzenden per mail. Wanneer u deze heeft ingevuld worden de antwoorden gelijk verwerkt in uw dossier. Op uw eerste afspraak worden de gegevens met u besproken en geëvalueerd. Wanneer het beeld bevestigd is kunnen we vrijwel meteen beginnen met onderzoek om te kijken of hier hetzelfde verwachte beeld naar voren komt. Of dat u wordt terug verwezen naar de huisarts. Tijdens het bespreken en evalueren van de klachten(en) kijkt u altijd mee in uw eigen dossier via een scherm. Wanneer u niet beschikt over een e-mail adres dan zullen we de vragenlijsten gezamenlijk invullen in de praktijk. Dit kost tijd en u dient dan rekening te houden met een langere behandeltijd of dat een en ander verdeeld wordt over twee aparte afspraken.

Screening:

wanneer u komt zonder verwijsbrief dan brengen we een en ander in kaart aan de hand van een screening. Er wordt beoordeeld of wij verder kunnen of dat u terug naar de huisarts moet of naar de medisch specialist. Ook wanneer bevonden wordt dat u beter bij een collega terecht kunt wordt dit met u besproken.

Intake:

de intake bestaat uit een kort vraaggesprek, het onderzoek en een evaluatie. Wanneer u bent verwezen maken we hierna een nieuwe afspraak. Komt u zonder verwijzing dan maken we een nieuwe afspraak wanneer we concluderen iets voor u te kunnen betekenen. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts met een brief met bevindingen.

Behandelplan:

indien mogelijk tijdens het eerste contact en anders bij het tweede contact wordt het behandelplan opgesteld en met u besproken. Vanaf deze behandeling duurt elke sessie een klein half uur. Elke vervolgbehandeling start met een korte evaluatie.

Afsluiting:

tijdens de laatste behandeling vindt er afsluiting en evaluatie plaats en wordt er een brief geschreven aan de arts. nadat u deze brief heeft gelezen wordt de brief verzonden aan de verwijzer.

Afspraak maken

Direct contact met Fysiotherapie Leijendeckers bel 06 145 805 06 of vul hier het contactformulier in om uw vraag naar meer informatie. Of meld u zich hier aan voor het inplannen van een eerste afspraak, of wijzigen van een bestaande afspraak.