Begeleid Fitness

Voor iedereen

Bij Microkracht wordt ter ondersteuning van de fysiotherapie begeleid Fitness gegeven. Elke deelnemer heeft zijn eigen oefenprogramma met zijn eigen doelstelling. De oefeningen staan op een trainingskaart. De groep is klein en gemengd met mensen die net beginnen en mensen die reeds een paar jaar trainen. Hierdoor ontstaat er een balans in aandacht die nodig is voor elke deelnemer. Er zijn verschillende abonnementsvormen welke onderstaand worden besproken.

Microstart

Kunt u een “Microstart” gebruiken? Heeft u graag wat extra begeleiding of sturing bij de huiswerk oefeningen of de oefeningen lijken de ene keer totaal anders te verlopen dan de andere keer dan is een microstart abonnement iets voor u.

Het Microstart abonnement is bedoeld ter ondersteuning van de behandeling fysiotherapie. Tijdens het oefenuur ‘Begeleid Fitness’ kunt u uw huiswerk oefeningen doornemen, vragen stellen en de oefeningen bijstellen met de therapeut. Hier is ruim de tijd om oefeningen samen te bekijken. Tevens zal een klein oefenprogramma opgesteld worden gericht op u. Dit zijn oefeningen die u niet thuis of tijdens de behandeling fysiotherapie kunt doen. Hiermee vergroten we het effect van uw behandeling.

Revalideren

Na beëindigen van de behandeling fysiotherapie is het mogelijk om voor korte of langere tijd te revalideren. Begeleid fitness is goed om terugval te voorkomen of de effectiviteit verder te vergroten. Dit gebeurt onder begeleiding van de fysiotherapeut binnen dezelfde groep. Zo blijft het voor u mogelijk vragen te stellen en oefeningen bij te stellen dan wel aan te passen.

Heeft u nieuwe of andere klachten? Dan zijn we er snel bij voor een afspraak fysiotherapie waar we kunnen bekijken welke weg het best bewandeld kan worden. Bijvoorbeeld tijdelijk opschorten van het oefenuur ter behandeling van een nieuwe klacht of doorverwijzing naar (huis)arts.

Abonnement

Microstart is een geheel gratis abonnement. Deze is alleen verkrijgbaar via de behandelend fysiotherapeut. Het Microstart abonnement is bedoeld ter ondersteuning van de behandeling fysiotherapie. Het Microstart abonnement kan verlengd worden middels een kwartaal of een jaarabonnement. Een kwartaal of jaarabonnement mag ongelimiteerd verlengd worden mits er gewerkt wordt aan een doelstelling. Bijvoorbeeld preventie van nieuwe klachten, beter omgaan met uw oude klachten of verder verhogen van het niveau van algemeen dagelijkse activiteiten.

Een abonnement, verkregen via de praktijk, eindigt op de laatste dag van het abonnementstermijn. Verlengen van abonnementen gebeurt in overleg of wanneer u na verstrijken van de termijn verschijnt voor begeleid fitness.


Beperking

Binnen de abonnementen beperken we ons tot algemeen dagelijkse activiteiten op het gebied van werk en functionele activiteiten of lichte sportactiviteiten. Momenteel vallen topsport gerichte activiteiten buiten het programma.


Afspraak maken

Direct contact met Fysiotherapie Leijendeckers bel 06 145 805 06 of vul hier het contactformulier in om uw vraag naar meer informatie. Of meld u zich hier aan voor het inplannen van een eerste afspraak fysiotherapie, of wijzigen van een bestaande afspraak.