Leercurve in kwaliteit

Vraag om te kunnen onderhandelen

Na gepoogd te onderhandelen met de zorgverzekeraar met teleurstellend resultaat moet ik zeggen dat dit niet bemoedigend is om bij alle zorgverzekeraars de vele pagina’s van het voorgestelde contract tot op het bot te doorspitten. Telefonisch en via mail heeft de zorgverzekeraar reeds haar set antwoorden klaar om elke vraag af te wenden. Voor onderhandelingen zit de deur volledig dicht. Vanuit de beroepsgroep ging het advies uit om in elk geval je bezwaren bekend te maken maar intussen is het akkoord gaan of niet.

Beter tarief

De zorgverzekeraar geeft aan dat het tarief marktconform is ook wanneer ze een tarief aanbieden voor het jaar 2016 welk een euro lager ligt dan het tarief van 2006. Ik kan niet begrijpen hoe gerechtvaardigd kan worden dat een verlaagd tarief met 5 euro, aangeboden door de zorgverzekeraar, marktconform genoemd kan worden. Het normaal gebruikelijke tarief is met 0,5 tot 1 procent per jaar geïndexeerd waardoor die al niet hoog en marktconform genoemd kan worden naar mijn idee. Aan de andere kant is er wel een mogelijkheid om een 5 euro hoger tarief te krijgen bij bepaalde verzekeraars wanneer men aan allerlei administratieve extra eisen voldoet. Tot nog toe een keuze aan de fysiotherapeut. Deze keuze mogelijkheid kan een positiever effect hebben op de relatie tussen zorgverlener en zorgverzekeraar dan de huidige gang van zaken.

Alleen, de extra administratie voor een paar euro meer is op dit moment nog dusdanig belastend dat je je kunt afvragen of dit altijd de kwaliteit van behandeling ten goede komt. Tevens is er nog steeds bij vele therapeuten, zorgverzekeraars en software leveranciers een leercurve in kwaliteit gaande waardoor het bevreemdend is dat er dan van de kant van de zorgverzekeraar dwang in de vorm van slechtere tarieven wordt opgelegd.

service eisen

Wanneer de zorgverzekeraar zich meer en meer in de stoel van de ondernemer plaatst waardoor er ogenschijnlijk eerder

Overzicht verzekeraars
Overzicht verzekeraars

sprake is van franchising of verkapte loondienst, waarbij de kosten volledig vallen op de ondernemend zorgverlener, kan men zich afvragen wat dit zal doen met de kwaliteit.

Zoals boven genoemd diverse zaken kosten tijd welke niet wordt vergoed en diverse eisen kosten geld ter behoud van een normaal tarief. Met deze eisen en inspanningen voldoen de meeste fysiotherapeuten aan alle kwaliteitseisen. Willen therapeuten een hoger tarief en een beloning van de zorgverzekeraar dan kunnen ze een audit doen. Een toets die in de toekomst zeker waardevol zal zijn maar momenteel nog veel administratieve rompslomp tijd en kosten met zich meebrengt. Zoals eerder genoemd hier is een leercurve in kwaliteit gaande. Dit is dan nu een keuze van de therapeut om op een contractvoorstel met audit eisen in te gaan of deze nog even af te houden. Mij lijkt dat een constructieve wijze van communicatie en handelen tussen zorgverlener en zorgverzekeraar eerder bijdragen aan de leercurve in kwaliteit en verhogen van kwaliteit.

Stellen van service eisen bijvoorbeeld openingstijden, verplichte dagdelen, in huis hebben van bepaalde diensten en andere zaken beïnvloedt dus niet de kwaliteit van handelen van de fysiotherapeut en zou dan ook niet gebruikt kunnen en mogen worden om een tarief omlaag te brengen en daarmee de relatie tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar in gevaar brengen. De ondernemend zorgverlener kan goed zelf bepalen hoe de eigen zaak gerund dient te worden afgestemd op zijn eigen visie en missie.

Dit brengt mij dan tot het slot. Voor volgend jaar en mogelijk voor de komende jaren wanneer de verhoudingen zich verder verslechteren zal er met bepaalde zorgverzekeraars geen contracten meer worden gesloten. Dit zijn voor nu Menzis en Achmea. Met andere zorgverzekeraars is nog wel een contract gesloten dit zijn VGZ en CZ. Met bepaalde zorgverzekeraars is met een goed gevoel een contract gesloten en dit zijn DSW en Multizorg. Er zijn nog 3 kleine verzekeraars waarmee geen contract is gesloten maar dit komt omdat ze in de regio van de praktijk niet of nauwelijks voorkomen.
Voor u de patiënt kan ik aanraden om goed te bekijken waar u zich wil verzekeren wanneer het gaat om fysiotherapie. Collectief verzekeren en grote beloften is niet altijd beter.

Iedereen die zich meldt voor behandeling kan en wordt in behandeling genomen. Ook wanneer er geen contract gesloten is met uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie neemt u hier contact op.

Geef een reactie